کامپوزیت خوب می‌تواند انیمیت بد را بهتر کند و کامپوزیت بد می‌تواند انیمیت خوب را نابود کند. پس کامپوزیت به‌عنوان آخرین مرحله‌ی تصویری فیلم انیمیشن، بسیار حائز اهمیت است. در این دوره می‌آموزید که چگونه لایه‌ها را در نرم‌افزار افترافکت وارد و ترکیب کنید؛ با اضافه‌کردن نور و اصلاح رنگ، علاوه بر یکدست‌کردن پلان به آن حس زندگی دهید، و انواع حرکت دوربین و افکت را یاد می‌گیرید.
در استودیو هورخش همه‌ی عناصر بصری از همه‌ی دپارتمان‌ها به اتاق کامپوزیت می‌رسند تا نگار آن‌ها را باهم ترکیب کند و در نهایت تبدیل به یک تصویر شوند. نگار صدری، کامپوزیتور استودیو است که در این درس به شما نشان خواهد داد چگونه می‌توانید این کار را انجام دهید. همچنین ویدئوی معرفی او را می‌توانید در #منو_بشناس ببینید.همان‌طور که احتمالاً می‌دانید کامپوزیت در مرحله‌‌ی پس‌تولید انجام می‌شود و فقط برای انیمیشن نیست، در فیلم و کارهای سینمایی هم از آن استفاده می‌شود.پس از کامپوزیت لایه‌ها می‌توانید آن‌ها را با افکت کامل کنید؛ این کار را نگار قبل از خروجی‌گرفتن به شما آموزش می‌دهد. در پایان کلاس، با رندر گرفتن از پروژه‌‌ای که انجام دادید و بررسی حجم و کیفیت آن آشنا می‌شوید.مدرسه هورخش یک آکادمی آنلاین است که اگر دوره‌های آن را مرحله به مرحله بگذرانید، آینده حرفه‌ای خود را می‌سازید.

Skill Level: Beginner

کامپوزیت خوب می‌تواند انیمیت بد را بهتر کند و کامپوزیت بد می‌تواند انیمیت خوب را نابود کند. پس کامپوزیت به‌عنوان آخرین مرحله‌ی تصویری فیلم انیمیشن، بسیار حائز اهمیت است. در این دوره می‌آموزید که چگونه لایه‌ها را در نرم‌افزار افترافکت وارد و ترکیب کنید؛ با اضافه‌کردن نور و اصلاح رنگ، علاوه بر یکدست‌کردن پلان به آن حس زندگی دهید، و انواع حرکت دوربین و افکت را یاد می‌گیرید.
در استودیو هورخش همه‌ی عناصر بصری از همه‌ی دپارتمان‌ها به اتاق کامپوزیت می‌رسند تا نگار آن‌ها را باهم ترکیب کند و در نهایت تبدیل به یک تصویر شوند. نگار صدری، کامپوزیتور استودیو است که در این درس به شما نشان خواهد داد چگونه می‌توانید این کار را انجام دهید. همچنین ویدئوی معرفی او را می‌توانید در #منو_بشناس ببینید.همان‌طور که احتمالاً می‌دانید کامپوزیت در مرحله‌‌ی پس‌تولید انجام می‌شود و فقط برای انیمیشن نیست، در فیلم و کارهای سینمایی هم از آن استفاده می‌شود.پس از کامپوزیت لایه‌ها می‌توانید آن‌ها را با افکت کامل کنید؛ این کار را نگار قبل از خروجی‌گرفتن به شما آموزش می‌دهد. در پایان کلاس، با رندر گرفتن از پروژه‌‌ای که انجام دادید و بررسی حجم و کیفیت آن آشنا می‌شوید.مدرسه هورخش یک آکادمی آنلاین است که اگر دوره‌های آن را مرحله به مرحله بگذرانید، آینده حرفه‌ای خود را می‌سازید.

Skill Level: Beginner

کامپوزیت خوب می‌تواند انیمیت بد را بهتر کند و کامپوزیت بد می‌تواند انیمیت خوب را نابود کند. پس کامپوزیت به‌عنوان آخرین مرحله‌ی تصویری فیلم انیمیشن، بسیار حائز اهمیت است. در این دوره می‌آموزید که چگونه لایه‌ها را در نرم‌افزار افترافکت وارد و ترکیب کنید؛ با اضافه‌کردن نور و اصلاح رنگ، علاوه بر یکدست‌کردن پلان به آن حس زندگی دهید، و انواع حرکت دوربین و افکت را یاد می‌گیرید.
در استودیو هورخش همه‌ی عناصر بصری از همه‌ی دپارتمان‌ها به اتاق کامپوزیت می‌رسند تا نگار آن‌ها را باهم ترکیب کند و در نهایت تبدیل به یک تصویر شوند. نگار صدری، کامپوزیتور استودیو است که در این درس به شما نشان خواهد داد چگونه می‌توانید این کار را انجام دهید. همچنین ویدئوی معرفی او را می‌توانید در #منو_بشناس ببینید.همان‌طور که احتمالاً می‌دانید کامپوزیت در مرحله‌‌ی پس‌تولید انجام می‌شود و فقط برای انیمیشن نیست، در فیلم و کارهای سینمایی هم از آن استفاده می‌شود.پس از کامپوزیت لایه‌ها می‌توانید آن‌ها را با افکت کامل کنید؛ این کار را نگار قبل از خروجی‌گرفتن به شما آموزش می‌دهد. در پایان کلاس، با رندر گرفتن از پروژه‌‌ای که انجام دادید و بررسی حجم و کیفیت آن آشنا می‌شوید.مدرسه هورخش یک آکادمی آنلاین است که اگر دوره‌های آن را مرحله به مرحله بگذرانید، آینده حرفه‌ای خود را می‌سازید.

Skill Level: Beginner