کاراکترها در این دوره قرار است به حرکت دربیایند! شخصیت‌های فیلم‌نامه که در مرحله‌ی طراحی کاراکتر آفریده شده‌اند، روی مانیتور می‌آیند و سرنوشت خودشان را پیدا می‌کنند، البته با هنر شما!

فرید سپهر به‌طور مفصل در جلسات این دوره، انیمیت دوبعدی را درس می‌دهد. طراحی حرکت، آرک یا قوس حرکتی، جمع‌شدن و کشیده‌شدن، حرکات اغراق‌آمیز، چرخاندن دوربین دور کاراکتر و دور و نزدیک شدن به او، از سرفصل‌های این دوره هستند.

فرید در استودیو هورخش سوپروایزر بخش انیمیشن‌های سفارشی است که در ویدئوهای #منو_بشناس استودیو هورخش با او آشنا شده‌ایم.

انتهای این دوره می‌توانید تک جلسه‌ای از دوره‌ی «انیمیت افکت» با تدریس مسعود مرادی ببینید؛ او در این جلسه به طبیعت رفته تا مستقیم با عناصر آن در ارتباط باشد و بعد به پشت میزش برگردد تا انیمیت چیزی را که مشاهده کرده شروع کند.

مدرسه هورخش یک آکادمی آنلاین است که اگر دوره‌های آن را مرحله به مرحله بگذرانید، آینده حرفه‌ای خود را می‌سازید.

Skill Level: Beginner